Sakura Blue
Sakura Blue

Mixed Media on found wood, 10x40x12 (aprox), 2012. 

Sakura Green
Sakura Green

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Yellow
Sakura Yellow

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Stand
Sakura Stand

Collage and carving into foam, 30x30x10 (aprox), 2012.

Sakura Gloss
Sakura Gloss

Mixed media collage on found wood, 15x17x2(aprox), 2012. 

Sakura Gold
Sakura Gold

Mixed media collage on found wood, 15x17x1cm(aprox), 2012. 

Sakura Orange
Sakura Orange

Mixed media collage on found wood, 20x12x8cm(aprox), 2012. 

Sakura Bloom
Sakura Bloom

Drypoint print, hand painted, 20x15, 2011. 

Sakura Bloom
Sakura Bloom

Drypoint print, hand painted, with collage, 20x15, 2011. 

Sakura Blue
Sakura Green
Sakura Yellow
Sakura Stand
Sakura Gloss
Sakura Gold
Sakura Orange
Sakura Bloom
Sakura Bloom
Sakura Blue

Mixed Media on found wood, 10x40x12 (aprox), 2012. 

Sakura Green

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Yellow

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Stand

Collage and carving into foam, 30x30x10 (aprox), 2012.

Sakura Gloss

Mixed media collage on found wood, 15x17x2(aprox), 2012. 

Sakura Gold

Mixed media collage on found wood, 15x17x1cm(aprox), 2012. 

Sakura Orange

Mixed media collage on found wood, 20x12x8cm(aprox), 2012. 

Sakura Bloom

Drypoint print, hand painted, 20x15, 2011. 

Sakura Bloom

Drypoint print, hand painted, with collage, 20x15, 2011. 

show thumbnails