Sakura Green
Sakura Green

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Yellow
Sakura Yellow

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Gloss
Sakura Gloss

Mixed media collage on found wood, 15x17x2(aprox), 2012. 

Sakura Gold
Sakura Gold

Mixed media collage on found wood, 15x17x1cm(aprox), 2012. 

Sakura Orange
Sakura Orange

Mixed media collage on found wood, 20x12x8cm(aprox), 2012. 

Sakura Blue
Sakura Blue

Mixed media on found wood, 25x10x6(aprox). 2012

Sakura Red
Sakura Red

Mixed media collage on found wood, 25x25x1(aprox), 2012. 

Sakura Stand
Sakura Stand

Collage and carving into foam, 30x30x10 (aprox), 2012.

Sakura Green
Sakura Yellow
Sakura Gloss
Sakura Gold
Sakura Orange
Sakura Blue
Sakura Red
Sakura Stand
Sakura Green

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Yellow

Mixed media collage on found wood, 30x15x10(aprox), 2012. 

Sakura Gloss

Mixed media collage on found wood, 15x17x2(aprox), 2012. 

Sakura Gold

Mixed media collage on found wood, 15x17x1cm(aprox), 2012. 

Sakura Orange

Mixed media collage on found wood, 20x12x8cm(aprox), 2012. 

Sakura Blue

Mixed media on found wood, 25x10x6(aprox). 2012

Sakura Red

Mixed media collage on found wood, 25x25x1(aprox), 2012. 

Sakura Stand

Collage and carving into foam, 30x30x10 (aprox), 2012.

show thumbnails